ลักษณะของธุรกิจขายตรง

พนักงานขายตรงควรที่จะศึกษาลักษณะของการขายตรง  เพื่อจะได้วางแผนปรับกลยุทธ์การขายให้เหมาะสมกับลักษณะของการขายตรง ซึ่งลักษณะการขายตรง  มีดังนี้

news_02-copy

  1. งานสร้างรายได้ไม่มีขีดจำกัด ธุรกิจการขายตรงเป็นงานสร้างรายได้ให้กับพนักงานขายอย่างไม่มีขีดจำกัด  ขึ้นอยู่กับผลงานที่ทำ ผู้ใดมีผลงานจากการขายมากก็จะได้รับรายได้มากตามยอดขาย  ลักษณะงานที่สร้างรายได้ไม่มีขีดจำกัดให้ผู้ประกอบธุรกิจขายตรงนี้เอง  เป็นตัวจูงใจให้ผู้มีความขยัน ความอดทนต่องานขาย  ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ และมีส่วนที่ทำให้พนักงานขายตรงบางคนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในเวลาอันรวดเร็ว  มีฐานะทางการเงินมั่นคง
  1. ธุรกิจที่ไม่เน้นการโฆษณา ธุรกิจการขายตรงเป็นธุรกิจที่ต้องการตัดค่าใช้จ่ายด้านการโฆษณา  เพื่อนำเงินที่เป็นค่าใช่จ่ายในการโฆษณา  ไม่ว่าจะเป็นการทำงานชิ้นงานโฆษณา  การเช่าสื่อโฆษณา ซึ่งค่าใช้จ่ายเหล่านี้เป็นค่าใช้จ่ายสูงมากไปจ่ายให้กับพนักงานขายตรง  ทำให้พนักงานขายตรงมีรายได้เพิ่มมากขึ้น  การเสนอขายได้ที่สูงเป็นแรงจูงใจที่สำคัญอย่างหนึ่งสำหรับผู้ประกอบอาชีพการขายตรง
  1. งานสนามที่ต้องการออกพบลูกค้านอกสถานที่ ธุรกิจการขายตรงเป็นธุรกิจที่พนักงานขายต้องออกไปเสนอขายสินค้า  ณ ที่อาศัยหรือที่ทำงานของผู้บริโภค งานที่ปฏิบัติจึงเป็นงานออกนอกสถานที่ ไม่สะดวกสบายเหมือนการทำงานภายในบริษัทที่อยู่ในสำนักงาน ผู้ประกอบอาชีพการขายตรงจึงต้องมีความอดทน ต่อความยากลำบากอย่างมาก ทั้งยังอาจจะต้องทำงานนอกเวลาปกติเป็นเวลาที่คนอื่น ๆ พักผ่อน
  1. งานอิสระที่ต้องควบคุมตัวเอง งานขายตรงเป็นงานอิสระ พนักงานขายตรงส่วนใหญ่ไม่ต้องเข้างานที่บริษัทประจำทุกวัน  ทำให้มีอิสระในการทำงาน ในระหว่างการปฏิบัติงานไม่มีใครมาคอยควบคุมการทำงาน  จะไปทำงานที่ไหนก็ได้  ไม่ทำงานก็ได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่อันตรายมากสำหรับพนักงานขายตรงที่ไม่สามารถควบคุมตัวเองให้ปฏิบัติงานได้  เมื่อควบคุมการปฏิบัติงานด้วยตนเองไม่ได้ก็ไม่มียอดขาย  รายได้ก็ไม่เกิดขึ้น  เพราะรายได้ของพนักงานขายตรงส่วนใหญ่จะได้ขึ้นอยู่กับยอดขาย  คือ  จ่ายเป็นค่านายหน้าหรือค่าคอมมิชชั่น (Commission) ความมีอิสระในงานขายเหมาะสำหรับผู้ที่ชอบทำงานที่ไม่ค่อยมีคนคอยควบคุม  หรือ ผู้ที่ควบคุมตัวเองในการปฏิบัติงานได้สามารถปฏิบัติงานตามแนวคิดที่ตนเองสร้างสรรค์ขึ้น  มีกำลังใจในการทำงานเพราะเป็นผลงานที่ตนเองสร้างขึ้นมา
  1. งานให้บริการ ธุรกิจการขายตรง เป็นงานให้บริการแก่ผู้บริโภคในเรื่องของการให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าของบริษัทที่ช่วยแก้ไขปัญหาของลูกค้าได้  รวมถึงให้คำแนะนำการใช้สินค้าที่ถูกต้องที่สามารถทำให้ผู้บริโภคมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  นอกจากบริการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวสินค้าของบริษัท  พนักงานขายตรงยังต้องให้บริการหลังการขายเกี่ยวกับการใช้สินค้า  เพราะการให้บริการหลังการขายเป็นจุดเริ่มต้นของการขายในโอกาสต่อไป
  1. งานที่ต้องลงทุนด้วยเวลา การขายตรงเป็นงานที่พนักงานขายตรงจะต้องพบลูกค้าที่เคยซื้อสินค้าไปแล้ว รวมถึงการหาผู้มุ่งหวังรายใหม่ต่อไป จึงเป็นงานที่ต้องใช้เวลามาก  คือเวลาที่ต้องให้บริการลูกค้าเก่าที่มีจำนวนมากขึ้นตามเวลาที่ผ่านไป  เวลาที่ต้องใช้ในการแสวงหาลูกค้าเพื่อเสนอขายสินค้า ผู้ที่ประกอบอาชีพการขายตรงจะต้องมีเวลามากเพียงพอสำหรับการให้บริการลูกค้าเก่า  และการแสวงหาลูกค้าใหม่เพื่อเสนอขาย  จึงเป็นการลงทุนด้านเวลามากกว่าเงินลงทุน เพราะด้านเงินลงทุนในการผลิตสินค้าเป็นเรื่องของเจ้าของกิจการหรือผู้ผลิตสินค้าเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเอง ฉะนั้นงานขายตรงจึงเป็นงานที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่ต้องการเป็นเจ้าของกิจการแต่ไม่มีเงินลงทุนเพียงพอ
  1. งานสังคม ผลงานขายตรงของพนักงานขายขึ้นอยู่กับจำนวนลูกค้าที่พนักงานขายมีอยู่ ยิ่งมีลูกค้าจำนวนมากเท่าไร นั่นหมายความว่าพนักงานขายมีรายได้มากขึ้นด้วย พนักงานขายหลายรายที่ไม่สามารถอยู่ในอาชีพขายตรงได้ ส่วนหนึ่งเกิดจากลูกค้าหมดไม่รู้ว่าจะขายให้ใคร  การที่มีลูกค้าเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ นั้น  พนักงานขายตรงต้องเป็นผู้รับผิดชอบเข้าสังคมคือ  พบปะกับผู้คนตลอดเวลา   มีโอกาสเข้าสังคมใดก็ได้ควรเข้าสังคมนั้น เพื่อสร้างเพื่อนในสังคมให้มีจำนวนมากและมีตลอดเวลา ผู้ที่จะเป็นพนักงานขายตรงที่ประสบความสำเร็จและอยู่ในอาชีพและขายในระยะยาวจำเป็นจะต้องเป็นผู้ที่ชอบเข้าสังคม ผู้ใดที่ไม่ชอบเข้าสังคมโอกาสจะได้รับความก้าวหน้าในการชีพการขายตรงจะมีน้อย

สรุป ลักษณะงานของธุรกิจขายตรงเป็นการสร้างรายได้ให้กับบุคคลไม่มีข้อจำกัดขึ้นอยู่กับความสามารถเป็นงานอิสระผู้ที่ประกอบอาชีพขายตรงต้องสามารถควบคุมการปฏิบัติงานของตนเองให้ได้ รวมทั้งต้องมุ่งเน้นไปทางด้านบริการเป็นสำคัญ

เกี่ยวข้อง : เครื่องทาบบัตร  เพิ่มความสูง ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก เหมาแท็กซี่ รถบรรทุก ลงประกาศขายรถฟรี

You may also like...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

error: Content is protected !!