วางแผนก่อนทำธุรกิจ

การวางแผน คือ กระบวนการทางความคิดของมนุษย์ และการปฏิบัติที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความคิดนั้นเป็นความคิดล่วงหน้า มุ่งไปสู่อนาคต และมีลักษณะสุขคติ (optimistic)

ถ้าหากตัวเราคิดจะทำธุรกิจแล้ว เราต้องรู้จักวางแผนจัดการสิ่งต่างๆและต้องรู้จักเตรียมการ จัดเตรียมสิ่งต่างๆ ว่าควนจะทำอะไรบ้างในขั้นตอนแรกของการทำธุรกิจใหม่  แผนที่เราควรจะวางเอาไว้ เช่น แผนการตลาด การเงิน การบริหารจัดการ การวางแผนที่ดีไม่ใช่ว่าจะทำตอนเริ่มต้นธุรกิจเท่านั้นควรทำขณะทำธุรกิจไปพร้อมกันด้วย เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดขณะการดำเนินงานด้านต่างๆ

Business

  • การวางแผน เป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่อง ไม่ข้ามขั้นตอน ต้องการปัจจัยนำเข้า มีการส่งต่อข้อมูลเป็นลำดับ (information generating)
  • ของการตระเตรียม (of preparing) ผูกพันกับมิติของเวลาในอดีตและปัจจุบัน
  • ชุด (a set) ชุดของข้อวินิจฉัย ซึ่งเชื่อมโยงกัน และมีขั้นตอนสัมพันธ์กัน โดยระดับชั้นของชุด เช่น วิสัยทัศน์ พันธกิจนโยบาย
  • ของข้อวินิจฉัยต่างๆ สำหรับการปฏิบัติ (of decisions for action)พื้นฐานมุ่งไปสู่การปฏิบัติ ไม่ได้มุ่งสู่การบรรลุวัตถุประสงค์อื่น โดยมีทางเลือก (อย่างน้อย 2 ทาง) สำหรับการปฏิบัติ ต้องผ่านการวินิจฉัย วิเคราะห์เปรียบเทียบเพื่อการตัดสินใจ
  • ในอนาคต (in the future)มุ่งสู่อนาคต มีการคาดการณ์ (prediction) ความไม่แน่นอน (uncertainty) และเงื่อนไขต่างๆ เป็นสะพานเชื่อมอนาคต
  • เพื่อมุ่งไปสู่การบรรลุเป้าหมาย (directed at achieving goals)ซึ่งเป็นตัวกำหนดทิศทางขององค์การ
  • ด้วยวิถีทางที่เหมาะสม (by preferable means) อาศัย means-ends relationship โดยกระบวนการที่มีเหตุผล (rational process) เช่น การรวบรวมข้อมูล (collection) การใช้ความรู้ (utilization)  การประมวลข้อมูล (systematic and integration data processing)

 

You may also like...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

error: Content is protected !!